Döküm talebinde artış bekliyoruz.

03 Mart 2016

Döküm talebinde artış bekliyoruz.

 

Kuruluşundan bu güne döküm sektörünün yükselmesi için çalışan Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği; çağın gerekliliğini göz önüne alarak, yüksek katma değerli teknolojilerin kullanılması ve verimliliğin artırılması ile sürdürülebilir büyümenin sağlanması için faaliyetlerini sürdürüyor. TÜDOKSAD Başkanı Niyazi Akdaş; “Önümüzdeki 5 yıl boyunca dünya alüminyum döküm talebinde her yıl ortalama yüzde 9,5 oranında artış beklenmektedir” dedi.

 

Türkiye döküm üretimi 2012 yılı rakamları itibari ile Almanya, Fransa ve İtalya’yı takiben Avrupa’da 4. sıraya çıktı. Sektör, 2012 yılı dünya sıralamasında ise 13. sırada yer alıyor.  

TÜDOKSAD, Türkiye’nin tüm metal döküm sanayicilerini çatısı altında toplamayı hedefleyen yapısıyla döküm sektörünü gerek yurt içi gerekse yurt dışında başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. TÜDOKSAD Başkanı Niyazi Akdaş, derneklerinin faaliyetleri ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi. Projelerin yanı sıra eğitim ve çevre sağlığı alanlarında da önemli çalışmalar içerisinde olduklarını söyleyen Akdaş, katma değeri ve verimliliği yüksek üretimle sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Akdaş; “Türkiye’de, otomotiv sektöründe yaşanan kapasite artışı ve yurtdışı siparişlerdeki sürekli yükseliş nedeniyle alüminyum dökümde önümüzdeki 5 yıl boyunca yılda ortalama yüzde 15 seviyelerinde artış olacağı öngörülmektedir” diyor.  

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği hangi misyonla, ne zaman kuruldu?

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD), 1976 yılında, o zaman önemli bir döküm fabrikasının yönetim kurulu başkanı olan Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ve dönemin önde gelen döküm sanayicileri ile beraber sektörün bürokratik sorunlarına, özellikle o tarihlerde yürürlükte olan istihsal vergisi sorununa, çözüm bulabilmek amacıyla İstanbul’da kurulmuştur. İlk dönemlerinde Demir Çelik Döküm Sanayicileri Derneği adıyla faaliyet gösteren derneğimiz, 1995 yılında Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği olarak adını ve tüzüğünü değiştirmiş, Türkiye’nin tüm metal döküm sanayicilerine kapısını açmıştır. Kuruluş dönemlerinde faaliyetlerini Ankara’ya yönelik, hükümet ve resmi makamlara sanayiciliğin sıkıntılarını aktarmak ve sanayinin gelişmesi için sorunlara çözüm üretmek olarak belirleyen dernek yönetimi, 80’li yıllarda teknik konular üzerinde yoğunlaşmış, üniversitelerimiz ve yurt dışındaki bilgi kaynaklarına ulaşarak modern ve gelişen döküm teknolojilerini Türkiye’ye getirmeyi hedeflemiştir. 90’lı yılların sonundan itibaren ise; teknolojik destekler ile beraber iktisadi konular da dernek faaliyetleri arasında yerini almış, yurt dışı pazarlara erişim ve sektörün ihracat artışı derneğin hedefleri arasına girmiştir. Bugün ise; yüksek katma değerli teknolojilerin kullanılması ve verimliliğin artırılması ile sürdürülebilir büyümenin sağlanması dernek gündemleri arasında yer almaktadır. 

TÜDÖKSAD üyeleri başta İSO, ASO, EBSO olmak üzere Sanayi ve Ticaret Odaları’nın Döküm Meslek Komiteleri ve İhracatçı Birlikleri’nde aktif olarak görev almakta ve sektörü uzun süredir, bu kurumlarda temsil etmektedirler. TÜDÖKSAD üyeleri TOBB Türkiye Döküm Sanayi Meclisinin de çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Uluslararası arenada ise TÜDÖKSAD, 1989’dan bu yana döküm sektöründe dünyadaki en büyük kuruluş olan World Foundry Organisation (WFO)’da ülkemizi temsil etmektedir. 2007 yılında ise Avrupa Birliği ülkelerinin üye olduğu European Foundry Association (CAEF)’e tam üye olmuştur. TÜDÖKSAD üyeleri her iki kurumun yönetim kurulları ve komisyonlarında görev almaktadır.

Derneğinizin üye sayısı ve faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Derneğimizin üç tip üyesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi döküm sektöründe faaliyet gösteren sanayicilik vasıflarına sahip üyeler, ikincisi İstanbul Pik Dökümcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası gibi bölgesel kuruluşlar, üçüncüsü ise dernek üyelerimizle ticari ilişkide olan katılımcı üyeler. Bu üyeliklerden birinci ve üçüncü tip üyelerin sayıları 119’dur ancak bölgesel kuruluşların esnaf ve sanatkar üyelerini de katarsak çok büyük bir aileyi oluşturmaktayız. Derneğimiz üretim kapasitesi olarak döküm sektörünün yaklaşık yüzde 85-90’ını kapsamaktadır. 

Kuruluşumuz çalışmalarını son yıllarda daha da genişletti. Kendi üyelerine ve döküm sektöründe çalışanlara daha kapsamlı hizmet sunma çabasının yanında, yüksek katma değerli teknolojiler ve verimliliğin artırılması çalışmaları ile sürdürülebilir büyümenin sağlanması dernek gündemleri arasında yer almaktadır.

Derneğimiz, sektörümüzün teknik gelişimine katkı sağlayabilmek için uluslararası kongre ve eğitim çalışmalarına ağırlık vererek, üye kuruluşlarımızın arzu edilen uluslararası başarı seviyelerine erişmesine destek olmaktadır. Derneğimiz, birlikte çalışmanın verdiği güç ile bugüne kadar sektörümüzün birçok temel problemlerinin çözümlenmesine katkıda bulunmuştur. 

Derneğinizin son dönemde yürüttüğü projeler hakkında bilgi alabilir miyiz?

2012 yılında başladığımız döküm sektörü envanter çalışmasını bu yıl sonuçlandıracak ve bunun sonucunda sektörümüzle ilgili daha net bilgilere ulaşabileceğiz. Projelerimizi sıralarsak; TÜDÖKSAD Çevre Ödülleri Projesi, çerçevesinde çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, çevresel açıdan sürekli gelişimi teşvik etmek, değişen çevre kavramlarına uyumu cesaretlendirmek, ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve topluma katkıları olan kuruluşların desteklenmesi ve üyelerinin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla başlatılmıştır. 

Enerji Verimliliği Projesi; yoğun enerji kullanan sektörümüzde enerjinin verimli kullanılması güncel hedeflerimiz arasında yer almakta olup, sektörün tüm bileşenlerinde enerji tasarrufuna yönelik faaliyetleri araştırıp uygulanması konusunda derneğimiz faaliyetlerde bulunmaktadır. 

7. Uluslararası Ankiros Döküm Kongresi; bu projenin amacı döküm sektörü ile ilgili akademik, teknolojik, ekonomik, ticari ve idari çalışmalara ilişkin bilgi ve deneyimlerin katılımcılara aktarılmasını ve ortak konuların karşılıklı olarak paylaşılmasını sağlamaktır.

TÜDÖKSAD Akademi Projesi; sektörümüzle ilgili teknolojik ve yönetimsel eğitimlerin verileceği ve verilecek eğitimlerin üyelerimizce saptanacağı bir eğitim projesidir. Projenin hedefi, sektörün teknik bilgi seviyesini yükselterek rekabet gücünü artırmaktır.

Yurt dışında yeni pazarlara erişim çalışmalarımıza bakarsak; derneğimiz 1999 yılında aldığı stratejik karar ile ana sanayilerin gelişmiş olduğu Avrupa ülkelerinde tanıtım atağına başlamış olup, Avrupa’nın en önemli sanayi fuarı olan Hannover’de 1999’dan 2013 yılına kadar her yıl büyüyen grup katılımı organizasyonu ile üyelerinin ve Türk dökümhanelerinin ihracat payının artırılmasına önemli katkı sağlamaktadır. Aynı amaçla Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya’daki çeşitli fuarlarda da tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Sektörel literatüre katkı sağlamak amacıyla; Döküm Hataları Atlası, Anadolu Dökümün Beşiği, Metalografi, Alüminyum Teknolojileri adlı yayınlarımız sektörün hizmetine sunulmuştur. Ayrıca; sürekli yayınımız olan Türkdöküm dergimiz ile üçer aylık periyotlarda sektörün tamamına ulaşmaktayız.

 

http://www.haberortak.com/Haber/Agir-Sanayi-Cozumleri/03032014/Dokum-talebinde-artis-bekliyoruz.php